با محوریت اوج بار ١٤٠٣ و اصلاح جریان نقدینگی

کارگاه آموزشی مدیران عامل شرکتهای تابعه در توانیر برگزار می شود

کارگاه آموزشی مدیران عامل شرکتهای تابعه در توانیر برگزار می شود به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، کارگاه آموزشی تعالی مدیران عامل شرکتهای تابعه صنعت برق بنا به دستور مدیرعامل شرکت توانیر مبنی بر برنامه ریزی نشست تخصصی در خصوص اوج بار سال ١۴٠٣ و اصلاح جریان نقدینگی، طی روزهای چهارشنبه ١۶ و پنجشنبه ١٧ […]

کارگاه آموزشی مدیران عامل شرکتهای تابعه در توانیر برگزار می شود

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، کارگاه آموزشی تعالی مدیران عامل شرکتهای تابعه صنعت برق بنا به دستور مدیرعامل شرکت توانیر مبنی بر برنامه ریزی نشست تخصصی در خصوص اوج بار سال ١۴٠٣ و اصلاح جریان نقدینگی، طی روزهای چهارشنبه ١۶ و پنجشنبه ١٧ اسفند جاری از سوی معاونت تحقیقات و منابع انسانی توانیر برگزار می شود.
بر پایه این گزارش کارگاه مذکور شامل ٣ نشست تخصصی است که ٢ نشست روز نخست به مباحث فنی و تخصصی اقتصاد برق، اصلاح جریان نقدینگی و مدیریت اوج بار ١۴٠٣ همچنین مباحث تخصصی مرتبط با مناقصات ،مدیریت پیمان و قراردادها اختصاص دارد و در روز دوم، نشست تخصصی مباحث حقوقی و قضایی صنعت برق برگزار خواهد شد