چهارمین نشست RCA تلفات در شرکت توزیع برق خراسان رضوی برگزار شد

چهارمین نشست RCA (تحلیل علل ریشه ای مسائل) تلفات برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به همت دفتر تمتا در محل ستاد برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این نشست نمایندگان حوزه های تلفات برق، امور مشترکین و امور بهره برداری حوزه ستادی و مدیریت های برق شهرستانها به همراه نماینده دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت حضور داشتند.

حاضرین در این نشست موضوع تلفات ناشی از برق های غیرمجاز فاقد اشتراک که منجر به اخذ خسارت نشده است را مورد بررسی قرار دادند و ۲۱ علت در شاخه «عدم صیانت از حریم های شبکه» را شناسایی کردند.