چهارمین جلسه مدیریت بحران برق منطقه‌ای خوزستان برگزار شد

چهارمین جلسه مدیریت بحران شرکت برق منطقه‌ای خوزستان برای تسریع در بازسازی تجهیزات خطوط انتقال برق آسیب‌دیده طوفان اخیر در آبادان و شادگان برگزار شد.

چهارمین جلسه مدیریت بحران با موضوع تسریع در بازسازی خطوط انتقال برق آسیب‌دیده برق منطقه‌ای خوزستان برگزار شد

به گزارش برقاب، چهارمین جلسه مدیریت بحران بحران شرکت برق منطقه‌ای خوزستان برای تسریع در بازسازی تجهیزات خطوط انتقال برق آسیب‌دیده طوفان اخیر در آبادان و شادگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، این جلسه با حضور علی اسدی مدیرعامل و اعضای ستاد مدیریت بحران برگزار و در خصوص بررسی راهکارها در بازسازی دکل‌های آسیب‌دیده در کمترین زمان ممکن بحث و تبادل نظر شد.

با بررسی‌های فنی صورت گرفته در این جلسه که تا ساعت پایانی دوشنبه شب و بامداد روز جاری به طول کشید، نقشه راه بازسازی و ایمن‌سازی خطوط ترسیم گردید.

عملیات بازسازی خطوط انتقال برق آسیب‌دیده از طوفان شدید جمعه چهاردهم اردیبهشت در آبادان و شادگان بعد از وقوع حادثه آغاز شده و برگزاری این جلسات بعد از بازدیدهای متوالی، برای بررسی اطلاعات فنی، ایجاد هماهنگی بیشتر و تسریع در عملیات اجرایی بوده است.