چهاردهمین قسمت از برنامه رادیویی پرتو با رویکرد مدیریت بهینه مصرف برق

در چهـاردهمین قسمت برنـامه رادیـویی پرتـو که از صـدای مرکز سمنـان پخـش شد، راهکارهای بهینه سازی مصرف و گزارش های مردمی در زمینه استفاده بهینه از برق به روی آنتن رفت. کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان در این برنامه با اشاره به این که ۳۰ درصد از مصرف برق خانوار، صرف یخچال و فریزر […]

در چهـاردهمین قسمت برنـامه رادیـویی پرتـو که از صـدای مرکز سمنـان پخـش شد، راهکارهای بهینه سازی مصرف و گزارش های مردمی در زمینه استفاده بهینه از برق به روی آنتن رفت.

کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان در این برنامه با اشاره به این که ۳۰ درصد از مصرف برق خانوار، صرف یخچال و فریزر می شود بیان داشت: بهره گیری از افراد متخصص جهت نصب یخچال و فریزر، عدم برخـورد تابش نور آفتاب به آنها و باز و بسته ننمودن درب این دستگاه ها به صورت مداوم، به عنوان برخی از نکات مدیریت بهینه مصرف برق در یخچال و فریزر محسوب می شوند.

محمدعلی نصیری اضافه کرد: پرهیـز از قـرار دادن غذاهای گرم در یخچال و فریزر، قراردادن بر روی درجه مناسب و چسباندن نام هریک از موادغذایی پخته یا خام، قبل از قرارگیری آنها در فریزر، از دیگر موارد برای کاهش مصرف انرژی در این دستگاه ها به شمار می روند.

گفتنی است: در بخش گزارشی برنامه، در خصوص استفاده از دور کُند کولرهای آبی و تنظیم دمای کولرهای گازی برروی ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی گراد، مصاحبه مردمی انجام شد.

لازم به ذکر است: این برنامه رادیویی، در شش ماهه اول امسال، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل، از موج اف ام ردیف ۹۴ مگاهرتز، از ساعت ۹ الی ۹:۱۵ صبح به روی آنتن می رود.