چهاردهمین جشنواره نخستین واژه در روستای خُم پیچ شهرستان خوانسار برگزار شد

ویژه برنامه چهاردهمین جشنواره نخستین واژه با حضور 65 دانش‌آموز دبستان شهید طبرزدی روستای خُم پیچ شهرستان خوانسار برگزار شد.

مدیر آبفای خوانسار در این مراسم با اشاره به این که مهم ترین ماده برای ادامه حیات موجودات آب است خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش های زیادی که توسط خادمان مردم در شرکت آبفای استان اصفهان به منظور تولید آب پایدار، سالم و بهداشتی انجام می گردد، حفظ و حراست از این مایع حیاتی بیش از پیش حس می شود.

مهدی جهانگیری در ادامه با بیان این که  کشور ما جزء کشورهای خشک محسوب می شود و منابع آبی در آن بسیار محدود است تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف آب و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف به ویژه از دوران دبستان برای دانش آموزان امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: کلمه آب نخستین واژه هایی است که دانش آموزان آن را فرا می گیرند و از این عزیزان درخواست می کنم با اشاعه فرهنگ مصرف درست، همیار آب باشند.

گفتنی است در این جشنواره برنامه های متعددی از جمله اجرای سرود، برگزاری مسابقه برای دانش آموزان و شعر خوانی، همراه با نمایش عروسکی برای دانش آموزان برگزار شد.