چاه های غیرمجاز شهرستان رودان با حکم قضایی مسدود می شوند

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رودان مقرر شد چاه هایی که به طور غیر مجاز اقدام به برداشت از آب های زیر زمینی می کنند با حکم قضایی مسدود و از فعالیت آن ها جلوگیری بعمل آید.

چاه های غیرمجاز شهرستان رودان با حکم قضایی مسدود می شوند.به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، رئیس اداره منابع آب شهرستان رودان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان که با حضور فرماندار، نماینده دادستان، مدیرجهاد کشاورزی و فرمانده انتظامی بر گزار شد گفت: در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و همچنین طرح احیاء و تعادل بخشی از آب های زیر زمینی آن دسته از چاه های غیرمجاز شناخته شده اند با حکم قضایی و همچنین تحت نظارت فرمانداری مسدود و از برداشت های غیر قانونی آنها جلوگیری شود.

نبی الله شریفی ادامه داد: از دیگر مصوبات این جلسه می توان به پلمپ چاههای دارای تخلف با حکم و دستور قضایی و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز صنعتی و کشاورزی در حال فعالیت شهرستان اشاره کرد.