چاه های آب آشامیدنی از چرخه آبیاری فضای سبزشهری کلانشهر کرج خارج می شوند

خروج چاه های آب آشامیدنی از چرخه آبیاری فضای سبزشهری کلانشهر کرج

به گزارش برقاب،حمیدرضا نامداری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اجرای تدریجی طرح جهادی خروج چاه های آب آشامیدنی از چرخه آبیاری فضای سبزشهری کلانشهر کرج خبر داد.

نامداری در این خصوص افزود: طی اقدامات صورت پذیرفته و همراهی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج، با هدف مهار تنش آبی، خروج چاه های آب آشامیدنی از چرخه آبیاری فضای سبزشهری کلانشهر کرج، طرح های بازچرخانی پساب و شبکه های آبیاری نوین در فضاهای سبز این کلانشهر توسعه داده شده است.

نامداری گفت: برهمین اساس تاکنون چهار تصفیه خانه بازچرخانی پساب و ۲۰ کیلومتر خط انتقال آب متعارف برای آبیاری فضاهای سبز کرج از سوی شهرداری احداث شده است.

وی با تأکید بر بحران جدی کاهش منابع آبی در استان البرز افزود: تاکنون ۲۵ درصد فضای سبز شهرداری کرج زیر پوشش آبیاری پساب تصفیه های محلی فاضلاب خانگی، قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفا البرز در ادامه گفت: تغییر الگوی کاشت گیاهان و نهال های کم آب بَر در کنار اجرای طرح های تأمین آب از محل پساب توسط شهرداری، گامی ارزنده در مسیر مقابله با تنش آبی پیش رو ، تأخیر در توسعه تأسیسات و مدیریت تقاضای آب برای شرکت آبفا خواهد بود.