چاههای غیر مجاز و هوشمندسازی آب کشاورزی مسدود می شوند.

رییس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد: طرح شناسایی و انسداد چاه های غیر مجاز آب و هوشمندسازی آب کشاورزی به عنوان ۲ برنامه تکلیفی این شرکت در شرایط تغییر اقلیم با شتاب در حال انجام است.

به گزارش برقاب : چاههای غیر مجاز و هوشمندسازی آب کشاورزی مسدود شد. سینا علیدوست” افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییر اقلیم و وضعیت کم بارشی کشور، تمام چاه های غیر مجاز استان البرز با حکم قضایی مسدود خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت های نظارتی شرکت آب منطقه ای البرز در یک دهه اخیر گفت : از سال ۱۳۹۱ تاکنون پنج هزارو ۲۸ حلقه چاه غیر مجاز در این استان شناسایی و مسدود شده که با انسداد این چاه ها حدود ۸۵ میلیون متر مکعب از برداشت غیرمجاز آب در سفره های زیر جلوگیری کرده ایم .

علیدوست با بیان اینکه طبق آخرین بررسی های صورت گرفته در سال جاری شمار چاه های غیر مجاز البرز به ۶ هزارو۹۰۰ حلقه رسیده است،افزود: انسداد یک هزار حلقه آنها در برنامه امسال قرار گرفت که تاکنون بیش از ۷۰۰ حلقه آنها مسدود و مابقی تا پایان سال رفع اثر می شود.
رییس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان البرز با بیان اینکه تاکنون پنج هزارو۶۰۰ حلقه چاه آب مجاز در البرز شناسایی شده است،گفت : بین ۸۵ تا ۹۰ درصد این چاه ها به کنتورهای هوشمند مجهز شده است.
علیدوست ادامه داد: طبق بررسی ها حدود ۵۰۰ حلقه چاه مجاز دیگر در البرز باقی مانده که سال آینده به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد.وی تاکید کرد: هوشمند سازی کنتورهای آب با مدیریت آب در بخش کشاورزی و واحدهای صنعتی و جلوگیری از اضافه برداشت نصب می شود.
رییس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان البرز اظهار کرد: بخش کشاورزی و واحدهای صنعتی باید براساس الگوی مناسب به مصرف آب بپردازند تا شاهد بهینه سازی مصرف در این بخش باشیم .
علیدوست با قدردانی از دستگاه قضایی استان به خاطر حمایت از طرح های نظارتی شرکت آب منطقه ای البرز گفت : انتظار می رود تمام دستگاه های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی در بخش بهینه سازی مصرف آب پای کار بیایند چرا که هدر رفت آبها با توجه به شرایط تغییر اقلیم برای نسل های حال و آینده خسارت بار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری بارش های مطلوبی را در استان شاهد نبودیم ، گفت: زنگ خطر کم آبی برای تابستان سال آینده داریم و احتمال بحران در بخش آب شرب وجود دارد.
رییس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای البرز تاکید کرد: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها این امکان را به وجود می آورد که هر بخش بیشتر از سهمیه خود آب مصرف نکند.
علیدوست بیان کرد : امسال نصب ۳۴۵ کنتور هوشمند روی چاه های آب در برنامه کاری داریم که تاکنون ۳۰۵ مورد آنها محقق شده است.
این مسوول اظهار کرد: تسهیلات ویژه از سوی بانک کشاورزی برای هوشمند سازی کنتورهای آب کشاورزی اختصاص یافته است.