چاههای غیر مجاز البرز زیر رصد شرکت آب منطقه ای

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد: شاسایی چاههای غیرمجاز آب در مناطق مختلف این استان زیر رصد تیم های صیانت از آب این شرکت قرار گرفته است.

به گزارش برقاب، روابط عمومی : داود نجفیان اظهار کرد:  بررسی های میدانی بیانگر آن است که برخی ویلاداران و صاحبان اراضی کشاورزی و باغی بدون توجه به وضعیت سفره های آب زیر زمینی اقدام به حفاری چاه کرده که سبب آسیب فراوای به منابع آب زیر زمینی شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس ۲۲ تیم شناسایی چاههای غیر مجاز و پایش سفره های آب زیر زمینی در استان البرز تشکیل شده است.
نجفیان گفت : با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت حفظ سفره های زیر زمینی، طرح انسداد چاههای غیر مجاز در این استان تشدید شد.
وی بیان کرد: در کنار اجرای این طرح، هوشمند سازی کنتورهای آب کشاورزی با سرعت در البرز پیش می رود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت : سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در این استان مسدود شد و امسال تلاش ها بر این است که بیشتر چاههای غیر مجاز شناسایی و مسدود شوند.
نجفیان بیان کرد: در کنار انسداد چاههای غیر مجاز، استخرهای آب نیز رفع اثر خواهد شد.
وی ادامه داد: برداشت از برخی چاههای غیر مجاز البرز بسیار بالا است که آسیب فراوانی به سفره های آب زیر زمینی وارد کرده است.