پیگیری مدیرعامل آبفا برای تکمیل خط انتقال چارک به جناح و بستک

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان از پیگیری اجرای خط انتقال آب چارک به جناح و بستک و تسهیل اجرای این طرح خبر داد.

عبدالحمید حمزه پور در بازدید از اجرای این طرح که با حضور معاون مهندسی اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد،  مشخص شدن حریم راه و همچنین اجرای این محور به تسهیل اجرای خط انتقال آب از چارک به جناح و بستک می انجامد.

وی با بیان اینکه در این بازدید موارد فنی با حضور معاون مهندسی اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شد، افزود: بخشی از اجرای خط انتقال نیازمند اجرای محور خور – جناح حد فاصل دو شهرستان بندرلنگه و بستک و یا مشخص شدن حریم قانونی جاده است تا خط انتقال هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

مدیرعامل آبفا در عین حال تصریح کرد، بخشی از این خط انتقال را می توان از مسیر خط گاز احداث کرد که نیازمند اخذ مجوز است که موضوع از طریق آبفا، نماینده غرب استان و مجموعه استانداری پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت خط انتقال چارک به جناح و بستک گفت: در حال حاضر ۱۴ کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده و یک مخزن و ۱۳ کیلومتر دیگر از خط انتقال در قالب دو قرارداد، پیمانکار آن مشخص شده است.

حمزه پور ادامه داد، ۱۰ کیلومتر باقی مانده نیز در مرحله خرید لوله است که پس از تفاهم با اداره کل راه و شهرسازی  عملیات آن اجرا خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این خط انتقال و آب شیرین کن در چارک؛ دو شهر جناح، بستک و روستاهای مسیر از آب پایدار بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این روز همچنین به همراه احمد شاکری معاون بهره برداری شرکت از وضعیت آب شهرها و روستاهای شهرستان بستک و بندرلنگه و همچنین پروژه های آب شیرین کن و خط انتقال دهتل، وضعیت شهرک هنگوئیه، خط انتقال کمشک – گچوئیه نیز بازدید کرد.