پیک مصرف برق آذربایجان غربی شکسته شد

روز گذشته با گرمتر شدن دمای هوا، رکورد مصرف برق آذربایجان غربی شکسته شد و از مرز هزار و ۷۵ مگاوات فراتر رفت. اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت : روز گذشته مورخ یکشنبه ۲۹ تیرماه با گرمتر شدن دمای هوا، رکورد مصرف برق در آذربایجان غربی شکسته شد که […]

روز گذشته با گرمتر شدن دمای هوا، رکورد مصرف برق آذربایجان غربی شکسته شد و از مرز هزار و ۷۵ مگاوات فراتر رفت.

اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت : روز گذشته مورخ یکشنبه ۲۹ تیرماه با گرمتر شدن دمای هوا، رکورد مصرف برق در آذربایجان غربی شکسته شد که این میزان از ابتدای سال تاکنون بی‌سابقه بوده و این میزان مصرف نسبت به رکورد مصرف برق سال گذشته با ۷.۳ درصد رشد روبه رو بوده است.

گفتنی است این در حالی است که در شبکه سراسری نیز دیروز مورخ یکشنبه ۲۹ تیرماه برای دومین بار پیک مصرف در سطح کشور افزایش پیدا کرد.

حسن بکلو افزود : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با توجه به افزایش مصرف در شبکه سراسری، برای اینکه از افزایش پیک هم‌زمان جلوگیری کند برنامه‌های مدیریت مصرف را از ساعت ۱۲ الی ۱۶ اجرایی کرد .

وی ادامه داد: در کل کشور نیز تاکنون بیشترین مصرف برق در روز شنبه ۲۸ تیرماه با ۵۸ هزار و ۶۱۷ مگاوات اتفاق افتاده بود و یکشنبه ۲۹ تیرماه نیز کل مصرف برق در زمان پیک بار در سطح کشور به ۵۸ هزار و ۲۵۲ مگاوات رسید.