پیمایش بیش از یک هزار و 100 انشعاب آب در خوی

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خوی گفت: در سال جاری اجرای جامع طرح پیمایش انشعابات آب در شهر خوی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوی ، رعنا قدردان اظهار داشت: با اجرای این پروژه که با همکاری کنتور نویسان انجام می‌شود، علاوه بر شناسایی و قطع انشعاب‌های غیر مجاز، می‌توان انشعاب‌های پرمصرف یا تغییر کاربری و تغییر واحد را شناسایی و وضعیت آنها را بروز رسانی کرد.

وی ادامه داد: در این طرح، راستی آزمایی شماره تلفن همراه مشترکین نیز بررسی می‌گردد تا از دریافت قبوض به صورت الکترونیکی توسط آنها اطمینان حاصل شود. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت در خصوص پیمایش باغات، واحدهای تفریحی و صنعتی عنوان کرد: با پیمایش انشعاب آب باغات، استخرها، واحدهای تفریحی و صنعتی در صورتی که با واحدهایی مواجه شویم که آب را بیش از الگوی تعریف شده مصرف می‌کنند، به آنها اخطار لازم داده می‌شود که این امر تأثیر به سزایی در جلوگیری از مصرف بی رویه آب دارد.

وی با اشاره به میزان مصرف سرانه آب در خوی اظهار داشت: هم اکنون میزان سرانه آب شرب و بهداشت در خوی حدود 140 لیتر در شبانه روز است، که در این میان اجرای طرح پیمایش انشعابات آب در کاهش این عدد تأثیرگذار است. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت با اشاره به پیمایش انشعاباتی که تغییر کاربری داده‌اند و با افزایش مصرف در ظرفیت قراردادی مواجه شده‌اند، اظهار داشت: با پیمایش این گونه واحدها نه تنها محاسبات دقیق آب بها صورت می‌گیرد، بلکه خدمات بهتری هم به مشترکین ارائه می‌شود.