پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار بگیرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل: پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت پرداخت حقوق کارگران طرح‌های خود را در اولویت قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل: پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت پرداخت حقوق کارگران طرح‌های خود را در اولویت قرار دهند.

به گزارش برقآب، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل صبح امروز در جلسه کمیته مجریان با تاکید بر لزوم کنترل پیشرف طرح‌ها و پروژها در دست اجرای این شرکت گفت: نمایندگان مجری طرح‌های عمرانی شرکت تسریع در انجام و اتمام طرح‌ها و پروژه‌ها را در در اولویت کاری خود قرار دهند.

دکتر علی حیدری با اشاره به اینکه مشاوران، پیمانکاران و عوامل درون کارگاهی باید دارای توانمدی، تخصص و تجربه لازم باشند افزود: معاونت طرح و توسعه شرکت ارزیابی فنی مشاوران و پیمانکاران را در دستور کار قرار داده و ملاک هرگونه عقد قرار داد را تخصص افراد قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف قراردادهای راکد این شرکت با پیمانکاران طرف قرارداد گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، ادامه فرایند تعیین تکلیف و نهایی کردن قراردهای راکد استمرار یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران طرح‌های عمرانی را مهمترین اصل و برنامه این شرکت دانست و تصریح کرد: بخشنامه‌های مربوط به این موضوع به تمامی پیمانکاران طرف قرارداد ابلاغ شده و هر یک از آنها موظفند گزارشات مربوط به چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارگران را به این شرکت ارسال کنند.