رکورد بیش از ۶۰هزار مگاواتی پیش بینی میزان مصرف برق کشور درهفته آینده

نیاز مصرف برق کشور به 58 هزار و 239 مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف 11.5 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه نیاز مصرف برق کشور به ۵۸ هزار و ۲۳۹ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف ۱۱.۵ درصدی را نشان می دهد و شاید شاهد رکورد بیش از ۶۰هزار مگاواتی باشیم.
بر اساس آمار استخراج شده مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور، بیشترین نیاز مصرف برق کشور تا روز سوم خرداد سال گذشته ۵۲هزار و ۲۳۲ مگاوات بوده است که نشان از رشد ۱۱.۵ درصدی مصرف برق در کشور دارد .
این گزارش میافزاید : میزان مصرف برق صنایع بزرگ کشور در روز جاری ۵۶۶۵ مگاوات گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین زمان که عدد ۴۶۰۰ مگاوات ثبت شده بود رشد ۲۳ درصدی مصرف برق صنایع را نشان میدهد .
آمار ها حاکی از آن است : با توجه به افزایش دمای وزنی درکل کشور پیش بینی می شود میزان نیاز مصرف برق کشور در هفته آینده رکورد بیش از ۶۰هزار مگاواتی داشته باشد.