پیش بینی رکورد بیش از 60هزار مگاواتی میزان مصرف برق کشور درهفته آینده

نیاز مصرف برق کشور به 58 هزار و 239 مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف 11.5 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه نیاز مصرف برق کشور به 58 هزار و 239 مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد مصرف 11.5 درصدی را نشان می دهد.
بر اساس آمار استخراج شده مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور، بیشترین نیاز مصرف برق کشور تا روز سوم خرداد سال گذشته 52هزار و 232 مگاوات بوده است که نشان از رشد 11.5 درصدی مصرف برق در کشور دارد .
این گزارش میافزاید : میزان مصرف برق صنایع بزرگ کشور در روز جاری 5665 مگاوات گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین زمان که عدد 4600 مگاوات ثبت شده بود رشد 23 درصدی مصرف برق صنایع را نشان میدهد .
آمار ها حاکی از آن است : با توجه به افزایش دمای وزنی درکل کشور پیش بینی می شود میزان نیاز مصرف برق کشور در هفته آینده از 60 هزار مگاوات نیز عبور کند.