پیشرفت 98 درصدی طرح آبرسانی به شهرستان لنجان

مدیرآبفا لنجان اعلام کرد: طرح آبرسانی از تصفیه خانه باباشیخعلی به شهرهای زاینده رود، باغشاد، چرمهین، باغبهادران و 15 روستای تابعه آن به پیشرفت 98 درصدی رسیده است  و در آینده نزدیک رسما به بهره برداری می رسد. علی بیکیان محمدی با بیان اینکه تنها 300 متر از 33 کیلومتر طول خط انتقال هنوز اجرا […]

مدیرآبفا لنجان اعلام کرد: طرح آبرسانی از تصفیه خانه باباشیخعلی به شهرهای زاینده رود، باغشاد، چرمهین، باغبهادران و 15 روستای تابعه آن به پیشرفت 98 درصدی رسیده است  و در آینده نزدیک رسما به بهره برداری می رسد.

علی بیکیان محمدی با بیان اینکه تنها 300 متر از 33 کیلومتر طول خط انتقال هنوز اجرا نشده است عنوان کرد: به منظور اجرای پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان لنجان 3 مخزن  و 2 باب ایستگاه پمپاژ احداث گردیده است.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح کرد: با اجرای این پروژه بیش از 70 هزار نفر تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار می گیرند که 40 هزار نفر آن شامل جمعیت شهری و 30 هزار نفر دیگر را جمعیت روستایی تشکیل می دهند.

مدیر آبفا لنجان با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در سال 87 آغازشد اظهار داشت: از سال 87 تا 95 تنها 30 درصد این پروژه عملیاتی شد، و از 95 تا کنون بیش از 68 درصد این پروژه اجرایی گردید.

بیکیان  با اشاره به برخی از عوامل زمانبر شدن این پروژه بیان داشت: در ابتدا مقرر گردید اعتبارات این پروژه از محل  اعتبارات ملی تامین شود و تخصیص قطره چکانی اعتبارات ملی موجب شد مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان برای تکمیل این پروژه دستور تخصیص اعتبارات جاری را صادر نماید و این امر منجر به تسریع در روند اجرای پروژه گردید.

  وی اعلام کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر 30 میلیارد تومان هزینه شده است و با اجرای این پروژه 260 لیتر در ثانیه از آب تصفیه خانه اصفهان برای شرب ساکنان 4 شهر و 15 روستای تابعه شهرستان لنجان که در مجاورت تصفیه خانه قرار دارند، تخصیص می یابد.

بیکیان عنوان کرد: شهرستان لنجان در غرب استان قرار دارد و کشاورزی در این منطقه از رونق خوبی برخوردار است، بر این اساس برای آزادسازی زمین به منظور اجرای پروژه با معارضین بسیار مواجه بودیم که این رویداد یکی از عوامل  متوقف شدن  اجرای پروژه در سالهای 90 تا 95 بوده است.