پیشرفت ۸۵ درصدی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد

 به گزارش روابط عمومی آبفا نجف آباد، نصب تجهیرات الکترو مکانیکال ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب منطقه  با ۸۵ درصد پیشرفت، در مراحل پایانی خود قرار دارد. در جلسه ای که به همین منظور و به صورت میدانی در محل اجرای پروژه تشکیل شد، مدیر منطقه نجف اباد بر اتمام هرچه سریعتر این […]

 به گزارش روابط عمومی آبفا نجف آباد، نصب تجهیرات الکترو مکانیکال ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب منطقه  با ۸۵ درصد پیشرفت، در مراحل پایانی خود قرار دارد. در جلسه ای که به همین منظور و به صورت میدانی در محل اجرای پروژه تشکیل شد، مدیر منطقه نجف اباد بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه تاکید نمود.