پیشرفت چشمگیر در ساماندهی مسیل های شهر بستک

طرح ساماندهی مسیل‌های شهر بستک استان هرمزگان با پیشرفت 68 درصدی در در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان گفتاجرای طرح ساماندهی مسیل‌های شهر بستک با هدف کنترل و انحراف سیلاب، احیاء مسیل های طبیعی در محدوده شهری و ساماندهی آنها با رویکرد سازگاری با مدیریت شهری با ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا می باشد.

محمد رنجبر در همین خصوص توضیح داد: در شرایط طبیعی چندین مسیل و آبراهه از ارتفاعات پیرامون شهر بستک به سمت شهر سراریز شده و از محدوده شهری عبور می‌نمایند. همچنین محدوده شهر بستک از سمت شمال و غرب تحت تأثیر سیلاب ناشی از رودخانه مخروط افکنه‌ای عبوری از حاشیه شهر می باشد که در سال های اخیر با توسعه محدوده شهری، تصرفات گسترده‌ای در محدوده بستر و حریم آبراهه‌ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین با ایجاد سازه‌های تقاطعی نامناسب و تخلیه نخاله و زباله و ایجاد رسوبگذاری، ظرفیت مفید آبراهه‌ها کاهش یافته و در روند انتقال ایمن جریان سیلاب اختلال به وجود آمده که این موضوع خساراتی را موجب گردیده است.

معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان یاد آور شد: از طرفی با توسعه روز افزون مناطق داخل شهری و توسعه سطوح غیر قابل نفوذ، حجم تولید رواناب ناشی از بارندگی در محدوده شهری افزایش یافته که این موضوع نیز موجب ایجاد آبگرفتگی در نقاط مختلف شهر شده است.

رنجبر با اشاره به اینکه سه هدف اصلی در اجرای این طرح مورد نظر بوده است تشریح کرد: ایمن سازی محدوده شهر بستک در برابر سیلاب، حفاظت و احیاء حدود بستر و حریم مسیل های شهری و جلوگیری از ایجاد تصرفات، ایجاد ظرفیت کافی جهت عبور ایمن سیلاب با اجرای طرح دیواره سازی مسیل ها مهمترین اهداف مورد نظر هستند و برای دستیابی به این اهداف اجرای طرح دیواره سیلبند در طرفین مسیل شماره ۲ شهر بستک در بازه حد فاصل بلوار معلم تا محدوده پایین دانشگاه آزاد به طول تقریبی ۸۷۵ متر و اجرای پاشنه سنگی به طول تقریبی ۵۷۰ متر در دستور کار عملیاتی این طرح است.