پیشرفت فیزیکی 90 درصدی طرح جدید آبرسانی کوخرد

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بستک گفت: طرح آبرسانی به روستاهای کوخرد، چاله گریند و کوردان با ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا، محمدعلی پیرغیبی افزود: این طرح شامل احداث مخزن ذخیره بتنی ١٠٠٠ مترمکعبی، اجرای خط انتقال بطول ٧ کیلومتر و احداث یک […]

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بستک گفت: طرح آبرسانی به روستاهای کوخرد، چاله گریند و کوردان با ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا، محمدعلی پیرغیبی افزود: این طرح شامل احداث مخزن ذخیره بتنی ١٠٠٠ مترمکعبی، اجرای خط انتقال بطول ٧ کیلومتر و احداث یک باب آبشیرینکن با ظرفیت ٧۵٠ مترمکعب در شبانه روز بوده و تأمین کننده آب روستاهای کوخرد، چاله، گریند و کوردان می باشد.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را 110 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 70 میلیارد ریال اجرای این طرح بر عهده بخش خصوصی و در قالب خرید تضمینی است و 40 میلیارد ریال دیگر نیز از محل اعتبارات شرکت آب و فاضلاب هرمزگان تأمین شده است.