پیشرفت فیزیکی هیدرومکانیکال ۵۸ درصدی سد نرماب

در مجموع خرید و ساخت و نصب،  پیشرفت فیزیکی هیدرومکانیکال سد نرماب ۵۸ درصد است. معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت مولفه های مختلف سد نرماب در سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس داود گیلک اظهار کرد: عملیات اجرایی سایت اسکان مجدد روستای […]

در مجموع خرید و ساخت و نصب،  پیشرفت فیزیکی هیدرومکانیکال سد نرماب ۵۸ درصد است.
معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت مولفه های مختلف سد نرماب در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس داود گیلک اظهار کرد: عملیات اجرایی سایت اسکان مجدد روستای جنگلده بالا با پیشرفت ۲۰ درصدی ، احداث مسجد روستای سایت جدید روستای جنگلده پایین با پیشرفت ۶۰ درصدی، آسفالت معابر اصلی و فرعی سایت جدید روستای جنگلده پایین با پیشرفت ۱۰۰ درصدی، احداث جاده دسترسی به روستای جنگلده بالا با پیشرفت ۱۰۰ درصدی، پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصدی هیدرومکانیکال سد نرماب ( خرید و ساخت )، احداث سد کوچک مخزنی روستای نوده خاندوز با پیشرفت ۹۵ درصدی و شروع عملیات نشانه گذاری اشجار واقع در محدوده پروژه سد نرماب از جمله اقدامات انجام شده درمولفه های مختلف سد نرماب در سال گذشته عنوان کرد.
مهندس گیلک با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در مدیریت سیلاب شهرستان آق قلا و گمیشان اظهار کرد: اجرای طرح سد آقدکش و تاسیسات انحراف سیلاب  در ۱۰ کیلومتری شرق آق قلا با ظرفیت انحراف ۱۷۵ مترمکعب در ثانیه با پیشرفت ۳۰ درصدی،اجرای کانال انحراف سیلاب قرنجیک در محدوده روستای قرنجیک با ظرفیت ۴۰ متر مکعب بر ثانیه، لایروبی رودخانه گرگانرود در محدوده شهرستان آق قلا و گمیشان مجموعاً بطول حدود ۴۸کیلومتر،لایروبی زهکش ها در محدوده شهرستان آق قلا و گمیشان مجموعاً بطول حدود ۱۶ کیلومترولایروبی رودخانه قرسو در محدوده شهرستان آق قلا و گمیشان مجموعاً بطول حدود ۴۵ کیلومتر خبر داد.