پیشرفت حدود ۷۰ درصدی مخزن ذخیره آب توحید ۲

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیشرفت قریب به 70 درصدی مخزن ذخیره آب توحید 2 ارومیه خبر داد.

لطیف خوش سیرت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در بازدید از پروژه مخزن ذخیره آب ۵ هزار مترمکعبی توحید ۲ شهر ارومیه با اعلام این خبر که از لحاظ زمانی جلوتر از برنامه هستیم، افزود: با بهره برداری از این پروژه حدود ۴ هزار خانوار این مناطق از آب شرب پایدار و فشار متعارف برخوردار خواهند شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اضافه کرد: در حال حاضر علاوه بر این پروژه ۳۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در دست اجرا میباشد که امیدواریم با پیگیری از وزارت محترم نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تامین و تخصیص اعتبار پروژه ها در اسرع وقت صورت گیرد.