مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان خبرداد:

پیشرفت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در پاریز سیرجان

شبکه جمع آوری فاضلاب در پاریز سیرجان با پیشرفت ۲۶ درصدی در حال اجرا است.

پیشرفت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در پاریز سیرجان

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان؛علیرضا عبدیان مدیرعامل این شرکت گفت: در شهر پاریز سیرجان شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۳۸ کیلومتر باید اجرا شود که تاکنون ۱۰ کیلومتر از آن اجرا شده و این طرح با پیشرفت ۲۶ درصدی در حال اجرا است.

وی افزود: همچنین همزمان با اجرای شبکه فاضلاب ،پکیج تصفیه با ظرفیت ۸۰۰ مترمکعب در شبانه روز نصب شده و با اجرای خط انتقال فاضلاب و و ۳ کیلومتر خط برق وارد مدار بهره برداری خواهد شد .

گفتنی است در حال حاضر به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه و دوباره کاری و همچنین رفاه شهروندان همزمان با اجرای عملیات عمرانی شهرداری در خیابان جهاد شهر پاریز ، شبکه فاضلاب به طول ۹۳۰ متر از محل اعتبارات داخلی به میزان ۴۰ میلیارد ریال توسط  شرکت آبفا سیرجان در حال اجرا  است.