پیشرفت ۹۵ درصدی پست ۱۳۲ کیلوولت قلعه گنج ۲ کرمان

به گزارش  روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، مجری طرح های ساختمانی این شرکت از پیشرفت ۹۵ درصدی پست ۱۳۲ کیلوولت قلعه گنج۲ خبر داد. مهندس داریوش عوض پور مجری طرح های ساختمانی پست ها ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: عملیات ساختمانی این پست در مراحل نهایی هست و تاکنون ساختمان کنترل، ساختمان […]

به گزارش  روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، مجری طرح های ساختمانی این شرکت از پیشرفت ۹۵ درصدی پست ۱۳۲ کیلوولت قلعه گنج۲ خبر داد.

مهندس داریوش عوض پور مجری طرح های ساختمانی پست ها ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: عملیات ساختمانی این پست در مراحل نهایی هست و تاکنون ساختمان کنترل، ساختمان نگهبانی، فوندانسیون ها، کانال ها و جاده های ارتباطی مربوط به دو بی ترانس و چهار بی خط به اتمام رسیده و تا اواخر اردیبهشت ماه کل عملیات ساختمانی پست تکمیل می شود. وی افزود: برای اجرای بخش ساختمانی این پروژه فوق توزیع مبلغ ۶۵ میلیارد ریال هزینه براورد شده است.
پست ۲۰/۱۳۲کیلوولت قلعه گنج۲ در زمینی به مساحت یک هکتار در شهرستان قلعه گنج با اهداف تامین برق مطمئن و پایداری شبکه و همچنین تبدیل پست سیار موجود به پست دایم در حال احداث می باشد .