پنجمین جلسۀ کارگروه انرژی و نیازهای ضروری استان زنجان

باحضور رفیعی معاون استانداری و محمدیاری مدیرکل پدافند غیرعامل استان زنجان در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد.

پنجمین جلسۀ کارگروه انرژی و نیازهای ضروری استان زنجان در سال ۱۴۰۲، به گزارش برقاب، پایگاه اطلاع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان، رفیعی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان در این جلسه خواستار نظارت و آمادگی کامل اکیپهای عملیاتی در حوزه برق (تولید، انتقال و توزیع) برای ایام انتخابات شد و تاکید کرد جهت هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات، نظارتهای فنی و مراقبتهای حفاظتی توسط واحدهای متولی افزایش یابد.
در ادامه محمدیاری مدیرکل پدافند در پنجمین جلسۀ کارگروه انرژی غیرعامل استان عنوان کرد : ضریب اطمینان در همه شاخصهای پدافند در سطح استان افزایش یافته و بازیابی و برگشت پذیری خدمات و شبکه های انرژی استان، در سطح بالایی قرار دارد.