١٨٠ اقدام صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار تابستان

پست ۴٠٠ کیلوولت ایثار در خوزستان برق دار شد

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان گفت: پست ٤٠٠ کیلوولت ایثار با ظرفیت ٦٣٠ مگاولت آمپر و ارزش سرمایه گذاری بیش از ١٢ هزار میلیارد ریال در شهرستان امیدیه احداث و وارد مدار شد.

به گزارش پرقاب,  به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان، علی اسدی با اعلام این خبر افزود: این پست از طرحهای حیاتی ابلاغی وزارت نیرو برای عبور از اوج بار سال جاری است که با سرمایه گذاری و تعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجرا و آماده بهره برداری شده است.
وی افزایش ضریب اطمینان و بهبود پایداری شبکه برق منطقه، تامین برق مورد نیاز صنایع پتروشیمی خلیج فارس، افزایش قدرت مانور شرکت توزیع نیروی برق و برق منطقه ای و ایجاد ظرفیت جدید جهت برق رسانی به مشترکین و متقاضیان خانگی و عمومی را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: به منظور امکان استفاده از ظرفیت پست ۴٠٠ کیلوولت ایثار نیز ورود و خروج خط ۴٠٠ کیلوولت امیدیه ٢ ‏ـ چغادک در پست ایثار با ارزش سرمایه گذاری ١٢١۴ میلیارد ریال احداث شده است.