پروژه ی رودخانه دلمبر و سیاهجوی در محدوده ماهدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز ساماندهی رودخانه سیاهجوی و دلمبر در حال اجراست رودخانه سیاهجوی و دلمبر بخشی از محدوه ی سیل خیز شهر 100 هزار نفری ماهدشت در حال ساماندهی می باشد.

به گزارش برقاب ،این پروژه در مدت زمان محدود و با سرعت درحال اجراست که اکنون شاهد پیشرفت فیزیکی ۹۰درصداین پروژه هستیم. اجرای فاز اول ساماندهی رودخانه های سیاهجوی و دلمبر در محدوده شهر ماهدشت ۱۴میلیارد تومان هزینه دربربرقابداشته و ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای انجام فاز دوم ساماندهی رودخانه سیاهجوی و دلمبر در محدوده جغرافیایی ماهدشت کرج اختصاص یافته و با توجه به ضرورت اجرای این پروژه تلاش بر این است تا در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.