پروژه های تامین آب شرب شهرستان پلدشت بررسی شد

بررسی‌ پروژه های تامین آب شرب شهرستان پلدشت

به گزارش برقاب،در بازدید مدیر عامل منطقه آزاد ماکو از پروژه های اجرایی حوزه آب شهرستان پلدشت، روند اجرای این پروژه پروژه های تامین آب شرب مورد بررسی قرار گرفت.

حسین گروسی در این بازدید که فرماندار پلدشت نیز وی را همراهی می کرد، ضمن بازدید از پروژه احداث مخزن ۲هزار مترمکعبی پلدشت و سامانه تصفیه آب نانوفیلتراسیون حسن کندی بخش ارس بر رفع مشکلات آب شرب این شهرستان تاکید و قول مساعدت برای تامین بخشی از هزینه تکمیل پروژه های در دست اجرا ی آبرسانی ۱۳ روستایی شهرک ارس به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال را داد.

محمداکبرزاده کهریزی فرماندار  نیز با اشاره به تنش و کمبود آب در روستاهای مجتمع بهلول آباد خواستار تامین اعتبار برای رفع نواقصات موجود توسط منطقه آزاد ماکو شد