پروژه مهندسی ارزش در بخش اسکادا، تله متری و مخابرات در شهر زنجان

پروژه مهندسی ارزش در بخش اسکادا، تله متری و مخابرات در شهر زنجان

به گزارش برقاب، شرکت برق منطقه ای زنجان ، ابراهیمی مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت با اعلام این خبر گفت : با پیاده سازی معماری و ساختار جدید انتقال اطلاعات تجهیزات شبکه به مراکز کنترل، بزرگترین پروژه مهندسی ارزش در بخش اسکادا، تله متری و مخابرات، با ارزش ریالی تجهیزات آزاد شده در این بخش به مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال در شرکت برق منطقه ای زنجان عملیاتی شد.
احد ابراهیمی ،در خصوص طرح اولیه بازآرایی معماری و ساختار انتقال اطلاعات تجهیزات شبکه قدرت به مراکز کنترل در سال ۱۴۰۰ گفت : این طرح با هدف استفاده بهینه از تجهیزات اکتیو منصوبه در بخش های اسکادا و مخابرات ارائه شد و بر این اساس، کار گروه تخصصی با حضور همکاران واحد های تله متری-اسکادا و مخابرات و نفرات متخصص پیمانکار تشکیل و بررسی های دقیق با در نظر گرفتن ظرفیت های فنی، امنیتی وساختاری انجام گردید. طرح پیشنهادی پس از تشکیل جلسات فنی متعدد با بررسی کلیه ظرفیت های فنی و با حفظ پایداری در دو مرحله طراحی و به صورت زیر نهایی شد .فاز اول ؛جا به جایی تجهیزات اکتیو MTU از پست ها به مراکز کنترل . فاز دوم ؛به روز رسانی نرم افزار اسکادای مراکز کنترل دیسپاچینگ و حذف کلیه MTU  های جابه جا شده در فاز اول به مراکز کنترل .
مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت در ادامه عنوان کرد :  براین اساس، طرح بازآرایی معماری و ساختار تجهیزات اکتیو انتقال اطلاعات تجهیزات شبکه قدرت تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای زنجان در دو فاز پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری از دی ماه ۱۴۰۲ برنامه ریزی و وارد فاز اجرایی گردید. با پیاده سازی فاز اول این طرح، تمامی ۱۳ دستگاه تجهیز اکتیو MTU منصوبه در پست ها به مراکز کنترل ناحیه ای انتقال و در ۶ یا ۷ دستگاه تجهیز اکتیو MTU تجمیع می شوند. در ادامه اجرای طرح و با بروز رسانی نرم افزار اسکادا (در مرحله اقدام)، مابقی تجهیزات اکتیو MTU جابه جا شده از فاز اول به مراکز دیسپاچینگ، از مدار خارج و برکنار خواهند شد.
ابراهیمی در خصوص مزایای فنی و اقتصادی در برقراری و انتقال داده تجهیزات شبکه قدرت در مراکز کنترل گفت : استفاده از ظرفیت آزاد تجهیزات اکتیو شبکه منصوبه در شبکه مخابرات و اسکادا.، ساده شدن معماری و ساختار شبکه انتقال داده ،بهبود و افزایش سرعت و کیفیت انتقال داده ،کاهش زمان و هزینه رفع عیب و دسترسی آسان، کاهش هزینه در طرح های توسعه و بهینه سازی شبکه ،کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات(حدودا یک میلیارد ریال در هر آزمایش و بازدید دوره ای و با در نظر گرفتن هزینه های بند ۴ و ۵)، پیش بینی آزادسازی حدود تعداد ۷ دستگاه تجهیز MTU و به تعداد ۸ دستگاه ترمینال PLC از معماری و ساختار فعلی انتقال داده (به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال با در نظر گرفتن هزینه های بند ۴، ۵ و ۶ صرفه اقتصادی دارد)  ، آزادسازی مابقی دستگاه های تجهیز اکتیو MTU  جابه جا شده به مراکز کنترل در فاز اول از ساختار و معماری انتقال دیتای اسکادای تجهیزات شبکه (به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال با در نظر گرفتن هزینه های بند ۴، ۵ و ۶ صرفه اقتصادی خواهد داشت).
وی در ادامه اظهار داشت: با پیش بینی های انجام گرفته، فاز اول طرح تا آخر سال ۱۴۰۲ و فاز دوم پس از بروز رسانی نرم افزار (حدوداً ۹ ماه آینده- در دست اقدام) عملیاتی و پیاده سازی خواهد شد و همانطور که در بالا اشاره شد، صرفه اقتصادی پیاده¬سازی کامل طرح پیشنهادی ساماندهی تجهیزات اکتیو MTU در پست¬ها با مشخصات فنی طرح نهایی، حدودا ۲۲۰ میلیارد ریال خواهد بود.
از دیگر نکات مهم قابلیت های این پروژه، امکان انتقال دانش اجرای این طرح به سایر شرکت های برق منطقه ای با ساختار و معماری انتقال داده مشابه شبکه اسکادا، تله متری و مخابرات برق منطقه ای زنجان (دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای سمنان) می باشد