پروژه عارضه یابی سازمانی و اصلاح فرآیندها در شرکت آب منطقه ای گلستان

اجرای پروژه عارضه یابی سازمانی و اصلاح فرآیندها در شرکت آب منطقه ای گلستان

پروژه عارضه یابی سازمانی و اصلاح فرآیندها در شرکت آب منطقه ای گلستان، به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، سرپرست مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی  گفت: یکی از رسالت‌های مهم شرکت بعنوان یک دستگاه اجرایی خدمت رسان، ارائه مناسب خدمات به ذینفعان بوده و یکی از الزامات این موضوع، بازنگری و اصلاح مستمر روش‌های ارائه خدمات به منظور تطبیق با تغییرات تکنولوژی، ساختار، نیروی انسانی و همچنین بهینه سازی فرآیندهای اداری برای افزایش سطح رضایتمندی مراجعین است.
اسماعیل گرزین افزود: با توجه به ضرورت موضوع و همچنین تکلیف سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص، قراردادی با مشاور ذی صلاح برای بررسی و تجدیدنظر در فرآیند ارائه خدمات رو به مشتری در حوزه‌های خدمت رسان شرکت، منعقد گردیده تا خدمات، اولویت بندی و فرآیندهای آن ها، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
لازم به ذکر است در اجرای این پروژه عارضه یابی تجارب ارزشمند همکاران بازنشسته، مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی و شهرستانی و همچنین نتایج پروژه های مرتبط انجام شده در سال های گذشته از جمله نظرسنجی مراجعین مورد توجه قرار خواهد گرفت.