پروژه تبدیل سیم به کابل و رفع افت ولتاژ در روستای دره نامداری به بهره برداری رسید.

باصرف اعتباری بالغ بر 950 میلیون ریال ، پروژه تبدیل سیم به کابل و رفع افت ولتاژ در سطح روستای دره نامداری بخش پشتکوه فلارد از توابع شهرستان لردگان ، به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری مهندس مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت در تشریح این خبر […]

باصرف اعتباری بالغ بر 950 میلیون ریال ، پروژه تبدیل سیم به کابل و رفع افت ولتاژ در سطح روستای دره نامداری بخش پشتکوه فلارد از توابع شهرستان لردگان ، به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری مهندس مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت در تشریح این خبر گفت : پروژه تبدیل سیم به کابل خود نگهدار ورفع افت ولتاژ در سطح روستای دره نامداری از توابع بخش پشتکوه فلارد به طول 2 کیلومتر و صرف اعتباری در حدود 950 میلیون ریال اجرا ومورد بهره برداری قرار گرفت.
وی هدف از اجرای این پروژه را کاهش تلفات ، رفع افت ولتاژ ، کاهش خاموشی ها و بهبود مبلمان شهری عنوان کرد.
گفتنی است روستای دره نامداری با 111 مشترک برق از توابع بخش فلارد شهرستان لردگان است.