پروژه افزایش ظرفیت بخش انتقال پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت

با هدف افزايش ظرفيت بارگيري، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدوديت، ظرفیت بخش انتقال پست 230/63 کیلوولت سیاهگلده لنگرود ۲۸ درصد افزایش می یابد.

به گزارش برقاب : محمد افتخاری گفت:پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی بخش انتقال پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت پروژه افزایش ظرفیت پست سیاهگلده لنگرود در در راستای شناسایی، امکان‌سنجی و ارائه الگو به ‌منظور جابجایی تجهیزات در جهت بهره‌وری اقتصادی، آبان ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد.وی افزود: با اجرای فاز اول و دوم پروژه ۲۳۰/۶۳ کیلوولت سیاهگلده، ظرفیت این پست ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت.
مجری طرح پست ها گفت: در فاز اول این پروژه یکدستگاه ترانسفورماتور ۱۶۰ مگاولت آمپر جایگزین یکدستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵ مگاولت آمپر خواهد شد.
وی افزود: در فاز دوم این پروژه نیز یکدستگاه ترانسفورماتور ۱۶۰ مگاولت آمپر جایگزین یکدستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵ مگاولت آمپر خواهد شد.
محمد افتخاری گفت: پیش بینی می گردد  فاز اول این پروژه در دهه فجر سال جاری و فاز دوم پیش از پیک بار سال آتی به بهره برداری برسد.
گفتنی است که این طرح با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان و با استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل انجام می شود.