پروژه افزایش ارتفاع دیوار مخزن ۹۶ و۶۱

پروژه افزایش ارتفاع دیوار مخزن ۹۶ و۶۱ در راستای اهداف پدافند غیرعامل و به منظور حفظ مصونیت و حراست از محوطه مخازن ذخیره آب شرب کلانشهر تهران با هزینه اجرایی بالغ بر ۴ میلیارد ریال در بودجه مصوب ابلاغی سال ۱۳۹۸ معاونت مهندسی توسعه مورد پیش بینی و در برنامه ارایه طرح دفتر فنی و […]

پروژه افزایش ارتفاع دیوار مخزن ۹۶ و۶۱ در راستای اهداف پدافند غیرعامل و به منظور حفظ مصونیت و حراست از محوطه مخازن ذخیره آب شرب کلانشهر تهران با هزینه اجرایی بالغ بر ۴ میلیارد ریال در بودجه مصوب ابلاغی سال ۱۳۹۸ معاونت مهندسی توسعه مورد پیش بینی و در برنامه ارایه طرح دفتر فنی و خدمات مهندسی و دستور کار اجرایی امور نظارت بر اجرای طرحهای آب و فاضلاب و عملیات اضطراری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، مدیر امور نظارت بر اجرای طرحهای آبفا و عملیات اضطراری با اعلام این خبر اظهار داشت: محل اجرای این پروژه، در مخازن ۹۶ طرشت و ۶۱ امیرآباد واقع شده و با توجه به ارتفاع بسیار کم دیوارهای اضلاع غربی و جنوبی مخزن ۹۶ و دیوارهای اضلاع شمالی، غربی و نیمی از دیوار جنوبی مخزن ۶۱ پیش از اجرای پروژه و جهت تامین نظر حراست مخازن و تاسیسات غرب (حداقل ارتفاع دیوار سنگی از بیرون به میزان ۲ متر و نرده ها ۱,۲ متر) به اجرا رسید.

هادی فهیمی افزود: در مجموع در دو مخزن حدود ۳۶۸ متر طول معادل ۴۷۰ مترمربع دیوار سنگی به ضخامت ۶۰ سانتیمتر همراه با بندکشی سطوح بیرونی و درونی دیوارها و ساخت قرنیز بتنی بر روی دیوار اجرا شده و کلیه نرده های روی دیوارهای پیرامون مخازن ضمن تقویت به لحاظ ثبات استقرار در محلهای لازم بر روی دیوارها و سمباده زنی، مشابه نرده های تیپ شرکت آب و فاضلاب رنگ آمیزی شده است. همچنین در مخزن ۶۱ به علت فقدان سرنیزه بر روی نرده ها، کلیه نرده ها پیرامون مخزن با سرنیزه تیپ در این مخزن، مسلح گردیده است.

در پایان گفتنی است این پروژه علی رغم شیوع ویروس کرونا و بروز اختلال در روند اجرایی کلیه پروژه های عمرانی، با رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی در حین اجرا، ظرف مدت ۶ ماه و در مدت زمان اولیه پیمان به اتمام رسید و در اردیبهشت ماه تحویل موقت گردید.