در کمتر از 3 ماه 11 کیلومتر شبکه برق احداث شد

پروژه احداث برق رسانی به تصفیه خانه پساب پتروشیمی بجنورد به پایان رسید

به همت شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی و در کمتر از 3 ماه، یکی از چالش های مهم در حوزه منابع آبی استان که تصفیه خانه پساب پتروشیمی بود، برطرف شد.

پروژه احداث برق رسانی به تصفیه خانه پساب پتروشیمی بجنورد به پایان رسید

به گزارش برقاب، به همت شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی و در کمتر از ۳ ماه، یکی از چالش های مهم در حوزه منابع آبی استان که تصفیه خانه پساب پتروشیمی بود، برطرف شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، مدیر عامل این شرکت در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص اتمام برق رسانی به پروژه تصفیه خانه پساب پتروشیمی بجنورد با بیان این که اجرای این پروژه برای استان و به خصوص شهروندان و کشاورزان منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و هم چنین یکی از چالش های اصلی در بخش منابع آبی استان بود، گفت: این شرکت حوزه مربوط به تامین برق را با اقدام جهادی نیروهای فنی خود در کمتر از ۳ ماه به پایان رساند.
مهندس “حسن چاهی” افزود: برای اجرای این پروژه از ۷ گروه اجرایی با همه تجهیزات کامل صورت گرفت که ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی احداث شد که شامل نصب ۱۸۰ اصله پایه فشار متوسط بود.
 وی اعتبار این پروژه را مبلغ ۱۶۸ میلیارد ریال عنوان کرد و در عین حال افزود: هم چنین برای اجرای این پروژه ۱۸۰ متر شبکه فشار متوسط زمینی احداث شد.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در پایان با بیان این که این شرکت نیز در سال گذشته با احداث ۱۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۳۲ مرکز پمپاژ آب شرب را تامین برق کرده بود، تاکید کرد: برای اجرای این پروژه ها در استان بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است تا تنش آبی استان برطرف شود.
 بر اساس این گزارش یکی از مهم ترین چالش‌های خراسان شمالی موضوع پساب پتروشیمی خراسان شمالی بود تا چاه‌های آب شربی که در این مجتمع صنعتی وجود دارد وجود دارد، برای موارد صنعتی قرار نگیرد و از پساب آب بجنورد استفاده شود.