پروژه‌های سدسازی در کشور بدون کسب مجوزهای زیست محیطی اجرا نمی‌شود

هم اکنون طرحی در وزارت نیرو وجود ندارد که مجوزهای زیست محیطی را کسب نکرده باشد و برخی از طرح‌ها به منظور دریافت تائیدیه‌های زیست محیطی نیمه فعال باقی مانده‌اند.

به گزارش برقآب، پروژه‌های سدسازی در کشور بدون کسب مجوزهای زیست محیطی اجرا نمی‌شود. در این رابطه، مشاور وزیر نیرو و سرپرست مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری بیان کرده است که هم اکنون طرحی در وزارت نیرو وجود ندارد که مجوزهای زیست محیطی را کسب نکرده باشد و برخی از طرح‌ها به منظور دریافت تائیدیه‌های زیست محیطی نیمه فعال باقی مانده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به جنبه‌های زیست محیطی در اجرای پروژه‌های سدسازی به عنوان یک الزام حتمی مورد تأکید قرار گرفته است.

مشاور وزیر نیرو به تجربه سیل سال ۹۸ اشاره کرده و تأکید کرده است که وجود سدها در حوضه‌های آبریز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جریان سیلاب را در استان خوزستان مهار کرده است. از این رو، احداث سدها در کنار تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت، به منظور مدیریت سیلاب نیز بسیار اهمیت دارد. در حقیقت، مدیریت سیلاب را می‌توان در زمره اهداف احداث سدها عنوان کرد.

با وجود اهمیت مدیریت سیلاب و اعمال جنبه‌های زیست محیطی در پروژه‌های سدسازی، باید توجه داشت که احداث سدها برای رفع تنش آبی درخصوص بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها در افق کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین، پروژه‌های آبرسانی ممکن است زمان‌بر باشند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و تامین منابع لازم داشته باشند.

اما به هر حال، تأکید بر اهمیت جنبه‌های زیست محیطی در اجرای پروژه‌های سدسازی، نشان می‌دهد که این نگرش در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت آب کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. این امر نشانگر تلاش وزارت نیرو در بازنگری تخصیص سدها و در نظر گرفتن نیازهای زیست محیطی است. با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی نیز بر منابع آب و جریان سیلاب تأثیر می‌گذارد، این گام مهم در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت پایدار آب‌های کشور است.