پرداخت ١٠٠ برابر نرخ انرژی، جریمه استخراج غیرمجاز رمزارز

سخنگوی صنعت برق به استخراج کنندگان رمزارز هشدار داد که برای کسانی به صورت غیرمجاز از برق برای تولید رمزارز استفاده می کنند، جرایم سنگینی تا بیش از ١٠٠ برابر نرخ انرژی در نظر گرفته شده است.

پرداخت ١٠٠ برابر نرخ انرژی، جریمه استخراج غیرمجاز رمزارز

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از پایگاه خبری توانیر، مصطفی رجبی مشهدی افزود: در عین حال برای کسانی که به صورت مجاز به استخراج رمز ارز مشغول هستند پیش بینی شده تا از ? بامداد تا ? صبح که ساعت حداقل بار شبکه برق است، بتوانند فعالیت کنند.
مدیرعامل توانیر همچنین تاکید کرد: ماینرهایی که از این طریق کشف شود ضبط و تحویل مقامات قضایی شده و براساس قوانین جدید امحا خواهد شد.
وی در عین حال از هموطنان خواست تا از طریق برنامه کاربردی «برق من»، موارد استفاده غیرمجاز از رمزارز را گزارش کنند که این موضوع علاوه بر محرمانه ماندن، مشمول پرداخت پاداش به گزارش کننده نیز می شود.