پخش گزارش نحوه مدیریت پیک بار برق در گرمترین روزهای سال

گزارش نحوه مدیریت پیک بار برق در گرمترین روزهای سال امروز (سه شنبه 7 مرداد) از بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما پخش می شود.

گزارش نحوه مدیریت پیک بار برق در گرمترین روزهای سال امروز (سه شنبه 7 مرداد) از بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما پخش می شود.