پخش زنده گفت گوی جناب آقای دکتر رجبی مشهدی از شبکه خبر

پخش زنده گفت گوی جناب آقای دکتر رجبی مشهدی سخنگوی محترم صنعت برق امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه ◀️ ساعت ۱۰:۴۰ شبکه خبر موضوع: وضعیت شبکه برق، افزایش مصرف و راهکارهای مشارکت همه مشترکان در مدیریت مصرف برق

پخش زنده گفت گوی جناب آقای دکتر رجبی مشهدی سخنگوی محترم صنعت برق
امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه

◀️ ساعت ۱۰:۴۰
شبکه خبر
موضوع: وضعیت شبکه برق، افزایش مصرف و راهکارهای مشارکت همه مشترکان در مدیریت مصرف برق