پخش زنده از آخرین وضعیت تولید و‌مصرف برق از مرکز پایش صنعت برق

◀️اطلاع رسانی ??️پخش زنده از آخرین وضعیت تولید و‌مصرف برق از مرکز پایش صنعت برق ◀️با حضور جناب آقای مهندس رخشانی مهر معاون محترم هماهنگی توزیع توانیر امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه ◀️ بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه ۱ سیما

◀️اطلاع رسانی

??️پخش زنده از آخرین وضعیت تولید و‌مصرف برق از مرکز پایش صنعت برق

◀️با حضور جناب آقای مهندس رخشانی مهر
معاون محترم هماهنگی توزیع توانیر

امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه

◀️ بخش خبری ساعت ۱۴
شبکه ۱ سیما