با مشارکت شرکت برق منطقه ای سمنان آغاز گردید:

پخش برنامه رادیویی روشنا از صدای مرکز سمنان

بمنظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق و اطلاع رسانی ازعملکرد و فعالیت های شرکت برق منطقه ای سمنان ، اولین برنامه رادیویی روشنا در سال 1402 با مشارکت شرکت برق منطقه ای سمنان تهیه و از صدای مرکز سمنان پخش گردید.

به گزارش برقآب مهندس وفایی رئیس هیات هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در اولین برنامه رادیویی روشنا در سال ۱۴۰۲ گفت : برنامه روشنا یکی از پل های ارتباطی شرکت با شنوندگان  و مردم فهیم استان می باشد که می توان  اخبار و فعالیت های این شرکت و همچنین موضوعاتی پیرامون مدیریت صحیح مصرف برق را اطلاع رسانی کرد.

مهندس وفایی افزود: با توجه به روند افزایشی دما از ۱۵ خرداد ماه وارد پیک مصرف بار در کشور می شویم که امید است با برنامه ریزی مناسب و دقیق از سوی مدیران ارشد صنعت برق و مسئولین مرتبط و نیز همیاری مردم فهیم استان در اعمال بهتر مدیریت مصرف برق ، بتوانیم با کمترین مشکل از فصل تابستان سالجاری عبور نماییم.

گفتنی است برنامه رادیویی روشنا طی ۱۸ سال مداوم از صدای مرکز سمنان در حال پخش می باشد که در این برنامه ۱۵ دقیقه ای به مباحثی چون گزارش مردمی از شیوه های صحیح مدیریت مصرف برق ، ارائه بحث های کارشناسی پیرامون نحوه تولید و انتقال انرژی الکتریکی و روش های استفاده مطلوب از این انرژی ، انعکاس اخبار صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع و نمایشی رادیویی در موضوع درست مصرف کردن برق، می پردازد .

شایان ذکراست برنامه رادیویی روشنا روزهای شنبه از ساعت ۱۱:۱۵ صبح  بمدت ۱۵ دقیقه از صدای مرکز سمنان بر روی موج های  FM  ردیف ۹۴  Mhz و AM ردیف ۱۰۰۸ khz پخش می گردد.