پایش و کنترل مشترکان پرمصرف با اجرای مدیریت توأمان آب و برق

رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ گفت: استفاده از ظرفیت مدیریت توأمان آب و برق برای مشترکان پرمصرف آب سطحی حوضه کارون، بهترین فرصت برای پایش و کنترل مصارف این حوضه است.

پایش و کنترل مشترکان پرمصرف با اجرای مدیریت توأمان آب و برق

به گزارش برقآب، به نقل از شبکه خبری آب ایران، دومین نشست مدیران شهرستان‌های حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ، پیرامون اجرای شیوه‌نامه مدیریت توأمان آب و برق ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ در اهواز برگزار شد.

این جلسه پیرو دستور مقام عالی وزارت نیرو در خصوص ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران و رؤسای امور آب شهرستان‌ها در خصوص نحوه اجرای شیوه‌نامه مدیریت توأمان آب و برق و کنترل مصرف چاه‌های کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ تشکیل شد.

در این نشست که معاونان حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای و مدیران امور آب شهرستان‌های واقع در این حوضه آبریز و همچنین مدیران شبکه توزیع برق استان خوزستان حضور داشتند، فراز رابعی رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، بر اهمیت دستیابی به اهداف تعیین شده در استان‌های حوضه آبریز تأکید کرد.

وی،استفاده از ظرفیت مدیریت توأمان آب و برق برای مشترکان پرمصرف آب سطحی حوضه کارون را بهترین فرصت برای پایش و کنترل مصارف این حوضه است.

در ادامه این جلسه رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران، دستورالعمل مدیریت توأمان منابع آب و برق را برای حاضرین تبیین و تشریح کرد.

پس از آن، بررسی و بحث و تبادل نظر با حاضرین در خصوص گزارش‌های عملکرد استان‌های خوزستان، لرستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری که توسط نمایندگان شرکت‌های آب منطقه‌ای ارائه شد، صورت پذیرفت.