پایش وضعیت منابع و کیفیت آب شرب شهرستان اشنویه

با حضور مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب آذربایجان غربی پایش مشترک وضعیت منابع و کیفیت آب شرب شهرستان اشنویه انجام شد.
به گزارش برقاب،با حضور مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب آذربایجان غربی پایش مشترک وضعیت منابع و کیفیت آب شرب شهرستان اشنویه انجام شد.
 مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در این بازدید با اشاره به تعامل و پیگیری های مکرر و تشکیل کمیته های تخصصی برنامه ایمنی آب کارشناسان معاونت بهداشتی و شرکت آب و فاضلاب به افزایش گواهینامه های ایمنی آب صادره برای سامانه های آبرسانی استان به ۸ گواهینامه خبر داد و اظهار داشت: با افزایش گواهینامه های ایمنی آب، استان آذربایجان غربی در زمره استان های برتر کشور در زمینه اخذ این گواهینامه ها قرار گرفت.