مدیردفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

پایش صلاحیت حرفه‌ای ۲۷۰ نیروی پیمانکاری منطقه غرب استان فارس

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در راستای اجرای نظام نامه ارزیابی نیروهای پیمانکار، ابلاغیه وزارت نیرو، سومین رویداد ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای نیروهای پیمانکاری منطقه غرب در شهرستان کازرون، طی روزهای دوم الی چهارم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش برقاب،مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در راستای اجرای نظام نامه ارزیابی نیروهای پیمانکار، ابلاغیه وزارت نیرو، سومین رویداد پایش صلاحیت حرفه‌ای نیروهای پیمانکاری منطقه غرب در شهرستان کازرون، طی روزهای دوم الی چهارم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

دکتر محمدرسول تحفه، با اعلام این خبر بیان داشت: این رویداد در چهار منطقه برنامه‌ریزی شده که در بخش اول جهت شهرستان‌های جنوبی با محوریت شهرستان لار، بخش دوم جهت شهرستان‌های شرقی استان با محوریت شهرستان فسا در سال گذشته با موفقیت برگزار گردید و مرحله سوم رویداد ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای نیروهای پیمانکاری شهرستان های غرب استان فارس نیز ویژه ۷ شهرستان شامل: شهرستان های کازرون، کوهچنار، ممسنی، رستم، فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین به میزبانی شهرستان کازرون برگزار خواهد گردید.

تحفه تصریح کرد: در این رویداد که با همکاری شرکت توانیر، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق، دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد، نیروهای پیمانکاری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به مدت سه روز در حوزه‌های دانشی، عملیاتی، تخصصی، پزشکی و روانشناختی مورد ارزیابی قرار
می گیرند.

این مقام مسئول یادآورشد: این ارزیابی ها در شغل‌های تخصصی شامل فن ورز عملیات و اتفاقات شبکه و فن ورز تعمیرات شبکه و پست به تعداد ۱۰۳نفر، فن ورز احداث و بهینه سازی شبکه و پست به تعداد ۹۶ نفر، فن ورز نصب و اصلاح، تست ، قطع و وصل لوازم اندازه گیری جهت ۵۷ نفر و فن ورز خط گرم به تعداد ۱۴ نفر و در مجموع ۲۷۰ نفر انجام می گردد.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: بی تردید برگزاری چنین رویدادهایی می تواند تا حد زیادی در کاهش خطاها و ارتقای مهارت‌های فنی و شغلی این دسته از کارکنان پرتلاش نقش مهمی داشته باشد و به توانمندتر شدن و تربیت نیرو‌های ﻣﺘﺨﺼﺺ و ماهرکمک شایانی نماید.