پایش رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا در امور آبفای پردیس

وضعیت رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در امور آبفای شهر پردیس مورد پایش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی، تیم متشکل از اداره بازرسی فرمانداری و واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، ضمن حضور در محل امور آبفای این شهر، وضعیت رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی مقابله […]

وضعیت رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در امور آبفای شهر پردیس مورد پایش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، تیم متشکل از اداره بازرسی فرمانداری و واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، ضمن حضور در محل امور آبفای این شهر، وضعیت رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا را مورد بررسی قرار دادند.

بنابر این گزارش، بازرسان کمیته مدیریت و مقابله با کرونا در شهرستان، ازشرکت آبفا که از جمله ادارات پرمراجعه کننده می باشد، بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با  مدیر و پرسنل ، موارد بهداشتی لازم را یادآوری و بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی نظارت کردند.

گفتنی است ،بر اساس مصوبات کمیته مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، بررسی پایش وضعیت ادارات در این زمینه به منظور حفظ سلامت پرسنل و مراجعان به صورت مستمر و سرزده توسط تیمی متشکل از ادارات مربوطه با محوریت اداره بازرسی فرمانداری انجام می گیرد