پایداری آب شرب ۱۸ روستای شهرستان سرپل ذهاب

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرپل ذهاب از پایداری آب شرب ۱۸ روستای منطقه جگیران این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۳ هزار نفر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، احمد احمدی ضمن بیان این خبر، گفت: شرکت آبفا استان و امور آب و فاضلاب شهرستان با توجه به اینکه آب شرب ۳۵روستای منطقه

جگیران و سرقلعه شهرستان سرپل ذهاب از چشمه مامیشان تامین می شد و مشکلات بهره برداری از این چشمه روستاهای تحت پوشش را با مشکلاتی مواجه می ساخت حفر یک حلقه چاه جهت جدا

سازی آب شرب ۱۸ روستای منطقه جگیران از این چشمه را در دستور کار خود قرار دادند.

احمدی از پایان حفاری چاه این مجتمع خبر داد و افزود: آب استحصال شده از این چاه به عمق ۲۴۷ متر که در روستای شیخ روژین حفر گردید و در مرحله آزمایش قرار دارد پاسخگوی نیاز ۱۸ روستای تحت

پوشش با جمعیتی بالغ بر ۳ هزار نفر خواهد بود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سرپل ذهاب در پایان به کاهش سطح منابع تامین آب شرب شهرستان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: درخواست ما از مشترکین گرامی این است که نسبت به فرهنگ

سازی در زمینه مدیریت بهینه مصرف در خانواده و جامعه اهتمام جدی داشته باشند.

۱۸ روستای منطقه جگیران  با ۶۵۰ مشترک آب و جمعیتی بالغ بر ۳ هزار نفر در ۴۵کیلومتری شهر سرپل ذهاب قرار دارد.