پایان عملیات حفاری چاه مشاهده‌ای در جنوب شرق آبخوان تهران- کرج

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از اتمام عملیات حفاری چاه مشاهده‌ای در جنوب شرق آبخوان تهران- کرج ( فشافویه) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “محمدرضا خانیکی” با اعلام این مطلب، تصریح کرد: در راستای انجام عملیات حفاری چاه های مشاهده ای که از شهریور سال گذشته آغاز گردید،
حفاری یازدهمین چاه مشاهده‌ای در جنوب شرق آبخوان فشافویه، شرق روستای زلف‌آباد شهرستان ری ، پس از انجام حفاری تا عمق 64 متر و نصب لوله جدار با قطر 6 اینچ، در تاریخ 12 دی ماه سال
جاری به پایان رسید.

خانیکی ضمن تقدیر از همکاری همه جانبه امور منابع آب شهرستان ری در به انجام رساندن این عملیات، تصریح کرد: حفاری این چاه مشاهده‌ای از اواسط آذر ماه سال جاری آغاز و به زودی وارد شبکه

سنجش سطح آب های زیرزمینی در محدوده مطالعاتی تهران-کرج خواهد شد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت در پایان اظهار کرد: از شهریور ماه1399  تاکنون، تعداد 11 حلقه چاه مشاهده‌ای در محدوده مطالعاتی تهران-کرج، حفاری و لوله گذاری گردیده است.