پایان طرح نظرسنجی سینا از مشترکان بخش خانگی استان سمنان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از پایان طرح نظرسنجی فراگیر ویژه مشترکان خانگی "سینا" خبر داد.

به گزارش برقآب، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، سید محمد حسینی نژاد، در پایان طرح نظرسنجی فراگیر ویژه مشترکان خانگی “سینا” اعلام کرد که وزارت نیرو در طی سه ماه گذشته، با اجرای طرح سراسری پاداش ۲۰ برابری برای مشترکان خانگی، در صدد رفع بخشی از ناترازی تولید و مصرف برآمده بود. طرح سینا هدف داشت که به مشترکان خانگی که توانسته بودند مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، پاداشی ارائه شود.

حسینی نژاد بیان کرد که به منظور ارزیابی میزان اطلاع رسانی و رضایت مشترکین در خصوص اجرای طرح سینا، شرکت توانیر نظرسنجی ویژه مشترکان برق در بخش خانگی را در سه محور پیامکی، تلفنی و حضوری به صورت همزمان در سراسر کشور انجام داد. نتایج این نظرسنجی پس از جمع بندی به صورت کشوری منتشر خواهد شد و از آن برای بهبود اطلاع رسانی و برطرف کردن نقاط قوت و ضعف طرح پاداش ۲۰ برابری در آینده استفاده خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی به منظور دستیابی به روش‌های مطلوب مشترکان در بخش اطلاع رسانی و بهبود طرح پاداش ۲۰ برابری درآتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این اقدام، شرکت توانیر قصد دارد نقاط قوت و ضعف طرح را شناسایی کرده و با رفع مشکلات موجود، بازخورد مشترکان را بهبود بخشیده و خدمات خود را بهتر ارائه کند.

این طرح در بازار برق ایران مورد توجه واکنش‌های مثبتی را به همراه داشته است. مشترکان خانگی که توانسته بودند مصرف برق خود را در همین ایام نسبت به سال گذشته کاهش دهند، از پاداش پیش بینی شده بهره مند شده‌اند. این طرح به عنوان یک راهکار سازماندهی شده برای کاهش مصرف برق در جامعه، می تواند بهبود سیستم توزیع برق را به دنبال داشته باشد و مشترکین خانگی را ترغیب به صرفه جویی در مصرف برق کند.