پاکسازی سد نگارستان

سرپرست اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول از پاکسازی سد نگارستان توسط همکاران اداره منابع آب علی آباد کتول به مناسبت دوم اردیبهشت روززمین پاک خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهدی سوخته سرائی اظهار کرد: «احیای زمین، افزایش بهره‌وری برای توسعه‌ پایدار» به عنوان شعار روز زمین پاک برای […]

سرپرست اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول از پاکسازی سد نگارستان توسط همکاران اداره منابع آب علی آباد کتول به مناسبت دوم اردیبهشت روززمین پاک خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهدی سوخته سرائی اظهار کرد: «احیای زمین، افزایش بهره‌وری برای توسعه‌ پایدار» به عنوان شعار روز زمین پاک برای سال ۱۴۰۰ انتخاب شده است و و همه ما باید تلاش کنیم تا محیط پیرامون خود را حفظ کنیم تا محیط پاکی داشته باشیم که مردم در آن تفرج داشته و سلامت محیط و جامعه حفظ شود.
وی با بیان اینکه زمین بستر اصلی توسعه و تمامی فعالیت ها و رشد و شکوفایی بشریت است. افزود: این اقدامات گام کوچکی است تا همگان از اهمیت زمین و موهبت های آن و گام هایی که می توانند برای حفظ آن بردارند آگاه شوند.
گفتنی است در این برنامه محیط پیرامونی سد نگارستان توسط همکاران این اداره پاکسازی شد.