پاکسازی آب آلوده

محققان استرالیایی، روشی برای پاک سازی آب آلوده ابداع کرده اند که با کمک الکتریسته انجام می شود. محققان “دانشگاه سیدنی” (USYD) کشور استرالیا در بررسی جدید خود، گامی بسوی پاک سازی جریان های فاضلاب صنعتی برداشته اند. محققان بخش شیمی و مهندسی بیومولکولی دانشگاه سیدنی، روند جدیدی را برای پاکسازی فاضلاب حاوی آلاینده های […]

محققان استرالیایی، روشی برای پاک سازی آب آلوده ابداع کرده اند که با کمک الکتریسته انجام می شود.

محققان “دانشگاه سیدنی” (USYD) کشور استرالیا در بررسی جدید خود، گامی بسوی پاک سازی جریان های فاضلاب صنعتی برداشته اند.

محققان بخش شیمی و مهندسی بیومولکولی دانشگاه سیدنی، روند جدیدی را برای پاکسازی فاضلاب حاوی آلاینده های سمی ابداع کرده اند.

“جولیا سیارلینی جانگرز سوارز” (Julia Ciarlini Jungers Soares)، از محققان این پروژه اظهار‌کرد: پژوهش ما بر فاضلاب های صنعتی تمرکز دارد که با گونه های آلی و غیرآلی آلوده شده اند.

در این روند پاکسازی، الکتریسیته با کمک الکترودهای خاصی بکار گرفته می شود تا واکنش اکسایش-کاهش را انجام دهد و آلاینده ها را به گازهای بی ضرر، یون ها و مواد معدنی تبدیل کند.

سیارلینی افزود: ما فرآیندی بسیار قوی را به کار گرفته ایم که علاوه بر مقاوم ترین آلاینده ها مانند داروهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها، ترکیبات آلی بکار رفته در صنایع را نیز از بین می برد.

او ادامه داد: این روندی نسبتا ساده است و به افزودن مواد شیمیایی نیاز ندارد.

سیارلینی افزود: فاضلاب، یکی از مشکلات مهمی است که علاوه بر محیطزیست، بسیاری از صنایع را که به حجم چشمگیری از آب نیاز دارند، تهدید می کند. یافتن راهکار های مناسبی برای استفاده دوباره از فاضلاب ها، کاری چالش برانگیز و پرهزینه است.

او ادامه داد: روش الکتروشیمیایی که ما از آن استفاده کرده ایم، این قابلیت را دارد که علاوه بر کارخانه های داروسازی، در صنایعی که باید قوانین دشواری را در رابطه با فاضلاب رعایت کنند، بکار برود.

این گروه پژوهشی تصمیم دارند بزودی روش خود را بر آلاینده های خاصی متمرکز کنند تا به تغییرات شیمیایی طی فرآیند اکسایش-کاهش الکتروشیمیایی پی ببرند.

این پژوهش، در مجله “Algal Research” به چاپ رسید.