پاسخگویی مستقیم مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد به مردم

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ضمن حضور در مرکز سامد، به صورت مستقیم پاسخگوی مردم استان بود. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) به صورت برخط، به درخواست، پیشنهاد، گزارش و شکایات مردم استان پاسخ داد. گفتنی است درخواست اعلام هزینه خرید انشعاب، […]

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ضمن حضور در مرکز سامد، به صورت مستقیم پاسخگوی مردم استان بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) به صورت برخط، به درخواست، پیشنهاد، گزارش و شکایات مردم استان پاسخ داد.

گفتنی است درخواست اعلام هزینه خرید انشعاب، جابجایی خط انتقال در اردکان، درخواست تعویق بدهی مشترکین، مشکل حریم خطوط فوق‌توزیع، درخواست اشتغال، مسائل مربوط به ارتقای شغلی و حقوق و مزایای کارکنان و همچنین قدردانی از خدمت‌رسانی به بازنشستگان، از موارد مطرح شده توسط مردم استان در سامانه سامد بود.