پاسخگویی مدیرعامل برق منطقه‌‌ای یزد به مردم از طریق سامانه سامد

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ضمن حضور در مرکز سامد، به صورت مستقیم پاسخگوی مشکلات و درخواست‌های مردم استان خواهد بود. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، مردم استان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت و با شماره‌گیری تلفن ۱۱۱ در ساعات ۹ الی ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت […]

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد ضمن حضور در مرکز سامد، به صورت مستقیم پاسخگوی مشکلات و درخواست‌های مردم استان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، مردم استان می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت و با شماره‌گیری تلفن ۱۱۱ در ساعات ۹ الی ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، درخواست، پیشنهاد، گزارش و شکایت‌های خود را در زمینه‌های تداوم برق‌رسانی و پایداری شبکه انتقال و فوق‌توزیع، حریم خطوط انتقال و فوق‌توزیع، نیروگاه‌های خورشیدی، بهینه‌سازی انرژی و مدیریت مصرف و سایر موضوعات مربوطه با دکتر ابوالفضل اسدی، مدیرعامل این شرکت مطرح کنند.