پاسخگویی به بیش از 49 هزار تماس مشترکین در ایام کرونا

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری و در ایام شیوع ویروس کرونا مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت، بیش از 49 هزار تماس مشترکین را پاسخگویی کرده و رسیدگی نموده است. علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: بیشترین دلیل تماس مشترکین در این ایام به ترتیب مربوط […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری و در ایام شیوع ویروس کرونا مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت، بیش از 49 هزار تماس مشترکین را پاسخگویی کرده و رسیدگی نموده است.

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: بیشترین دلیل تماس مشترکین در این ایام به ترتیب مربوط به اعلام شکستگی و پیگیری، مشارکت در نظر سنجی هاو افت فشار آب بوده است.

وی افزود: از تعداد کل تماس مشترکین با مرکز ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیش از 14 هزار تماس توسط کارشناسان مرکز مپرا و 35 هزار تماس نیز با سامانه گویای این مرکز برقرار شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با تشریح خدمات گسترده غیر حضوری این شرکت برای مشترکین در روزهایی که رعایت فاصله گذاری فیزیکی و پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری برای شهروندان از اهمیت ویژه های برخوردار است گفت: تمای درخواست ها، پیگیری ها، پیشنهادات و انتقادات مشترکین بصورت غیر حضوری و در قالب ارتباط با مرکز ارتباطات مردمی آب و فاضلاب قابل طرح و نتیجه گیری می باشد.

جزء قاسمی اضافه کرد: خرید انشعاب، خدمات فاضلاب، آب بهاء و درخواست های امور مشترکین نیز از جمله دیگر زمینه هایی است که مرکز ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب به ارائه خدمت می پردازد.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون با زیرساخت های ایجاد شده در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، مشترکین می توانند تمامی خدمات مورد نیاز خود را در بسترهای مختلفی همچون، اینترنت، مویابل، تلفن و یا پیامک دریافت نموده و از مراجعهات حضوری خودداری نمایند.